Privacybeleid


Laatste bijwerking: 16 maart 2022

Dit Privacybeleid beschrijft ons beleid en onze procedures voor het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van uw informatie wanneer u de Dienst gebruikt en informeert u over uw privacyrechten en hoe de wet u beschermt.

Wij gebruiken uw persoonsgegevens om de Dienst te verlenen en te verbeteren. Door de Dienst te gebruiken stemt U in met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met dit Privacybeleid. Dit Privacybeleid is opgesteld met behulp van het Privacybeleid-sjabloon.

Interpretatie en definities

Interpretatie

Woorden waarvan de beginletter met een hoofdletter is geschreven, hebben de in de volgende voorwaarden omschreven betekenis. De volgende definities hebben dezelfde betekenis, ongeacht of zij in het enkelvoud of in het meervoud voorkomen.

Definities

Voor de toepassing van dit privacybeleid :

 • Account betekent een enkele account aangemaakt om u toegang te geven tot onze Dienst of delen van onze Dienst.
 • Onderneming (in deze Overeenkomst aangeduid als "de Onderneming", "Wij", "Ons" of "Onze") verwijst naar de eigendommen van Queen's Lane.
 • Cookies zijn kleine bestanden die door een website op Uw computer, mobiel apparaat of ander apparaat worden geplaatst en die onder andere gegevens bevatten over Uw surfgeschiedenis op die website.
 • Land: België
 • Apparaat betekent elk apparaat dat toegang heeft tot de Dienst, zoals een computer, mobiele telefoon of digitale tablet.
 • Persoonsgegevens zijn alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare persoon.
 • Service ref gebruikers van de Site.
 • Aanbieder betekent elke natuurlijke of rechtspersoon die namens de Onderneming gegevens verwerkt. Het verwijst naar derde bedrijven of personen die door het Bedrijf in dienst worden genomen om de Service te faciliteren, om de Service namens het Bedrijf te verlenen, om diensten met betrekking tot de Service uit te voeren of om het Bedrijf te helpen bij het analyseren van het gebruik van de Service.
 • Gebruiksgegevens zijn automatisch verzamelde gegevens, gegenereerd door het gebruik van de Dienst of door de infrastructuur van de Dienst zelf (bijv. de duur van een paginabezoek).
 • De website verwijst naar Queen's Lane Properties, bereikbaar via https://www.queenslane.be /
 • U betekent de persoon die de Dienst opent of gebruikt, of het bedrijf of de andere rechtspersoon namens wie die persoon de Dienst opent of gebruikt, al naar gelang het geval.

Verzameling en gebruik van uw persoonsgegevens

Soorten verzamelde gegevens

Persoonlijke gegevens

Wanneer u onze dienst gebruikt, kunnen wij u vragen ons bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken die kan worden gebruikt om contact met u op te nemen of u te identificeren. Persoonlijk identificeerbare informatie kan omvatten, maar is niet beperkt tot:

 • E-mailadres
 • Voor- en achternaam
 • Gebruiksgegevens

Gebruiksgegevens

Gebruiksgegevens worden automatisch verzameld wanneer de dienst wordt gebruikt.

Gebruiksgegevens kunnen informatie bevatten zoals het Internet Protocol adres van uw apparaat (bijv. IP-adres), browsertype, browserversie, de pagina's van onze Dienst die u bezoekt, het tijdstip en de datum van uw bezoek, de tijd die u op die pagina's hebt doorgebracht, unieke apparaatidentificaties en andere diagnostische gegevens.

Wanneer u de Dienst benadert door of via een mobiel apparaat, kunnen wij automatisch bepaalde informatie verzamelen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het type mobiel apparaat dat u gebruikt, de unieke identificatiecode van uw mobiele apparaat, het IP-adres van uw mobiele apparaat, uw besturingssysteem, het type mobiele internetbrowser dat u gebruikt, unieke apparaatidentificaties en andere diagnostische gegevens.

Wij kunnen ook informatie verzamelen die uw browser verzendt wanneer u onze dienst bezoekt of wanneer u de dienst opent met of via een mobiel apparaat.

Trackingtechnologieën en cookies

Wij gebruiken cookies en soortgelijke trackingtechnologieën om de activiteit op onze dienst te volgen en bepaalde informatie op te slaan. De gebruikte trackingtechnologieën zijn tags, bakens en scripts om informatie te verzamelen en te volgen en om onze dienst te verbeteren en te analyseren. De technologieën die wij gebruiken kunnen onder meer zijn:

 • Cookies of Browser Cookies. Een cookie is een klein bestand dat op Uw Apparaat wordt geplaatst. U kunt Uw browser de opdracht geven alle Cookies te weigeren of U te waarschuwen wanneer een Cookie wordt verzonden. Als U echter geen Cookies accepteert, is het mogelijk dat U sommige delen van onze dienst niet kunt gebruiken. Tenzij U Uw browserinstellingen heeft aangepast om cookies te weigeren, kan onze dienst gebruik maken van cookies.
 • Flash Cookies. Sommige functies van onze dienst kunnen lokaal opgeslagen objecten (of Flash Cookies) gebruiken om informatie over Yo